Optymalizacja wydajności zawodnika

METODOLOGIA TRENINGU W OPARCIU O NAUKI O KOMPLEKSOWOŚCI

“Centralny system nerwowy nie wie nic na temat mięśni, wie natomiast wszystko na temat ruchów”
John Huhlings Jackson (Autoorganizacja 2021)

Właściciel

Licencja Trenerska UEFA A

Królewska Hiszpańska Federacja Piłkarska

Trener piłki nożnej

Drugi
Trener

Magister Nauk
o Sporcie

TRENER WYDAJNOŚCI

Właściciel

Trener przygotowania fizycznego

Trener Przygotowania Fizycznego

(Meksykańska Federacja Piłkarska)

Magister Nauk
o Sporcie

TRENER WYDAJNOŚCI

Właściciel

Licencja Trenerska
UEFA A

przez PZPN

Akademia
S&C
Koordynator

II trener w pierwszym zespole i I trener w U18

Certyfikat
Barca Coach

Poziom Podstawowy

TRENER WYDAJNOŚCI